upadłość
Bez kategorii

Na czym polega upadłość konsumencka? Kto może ją ogłosić?

Upadłość często kojarzona jest z przedsiębiorstwami. Jednak upadłość może ogłosić także konsument – osoba prywatna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W Polsce z takiej procedury można korzystać już od dłuższego czasu, jednak nadal wiele osób nie wie, co to jest upadłość konsumencka. Czym dokładnie charakteryzuje się takie postępowanie upadłościowe?

Gdy pojawiają się znaczne długi, na przykład wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytów, ale też z niespodziewanych sytuacji życiowych, może dojść do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej dłużnika. W skrajnych sytuacjach efektem jest jego całkowita niewypłacalność. W takim przypadku jednym z dostępnych rozwiązań może być upadłość konsumencka, czyli rodzaj bankructwa, które przewidziane jest dla osób prywatnych.

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłością konsumencką nazywa się zredukowane albo całkowite umorzenie długów osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli potocznie osoby prywatnej. Upadłość ogłasza sąd.

Upadłość konsumencka na gruncie polskiego prawa regulowana jest przez przepisy prawa upadłościowego oraz naprawczego. Przepisy te, po licznych zmianach, ułatwiają obecnie skorzystanie z procedury upadłościowej osobom prywatnym. Warto jednak zaznaczyć, że aby doszło do upadłości konsumenckiej, muszą być spełnione odpowiednie warunki, dlatego też nie jest ona możliwa w każdym przypadku.

Przesłanki do upadłości konsumenckiej

Główną przesłanką do upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika. Oznacza to, że nie może on już dokonywać zapłaty wymagalnych zobowiązań, a taka sytuacja w jego przypadku jest trwała.

Również warunkiem niezbędnym do upadłości konsumenckiej jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu oraz wniesienie opłaty, która obecnie wynosi 30 złotych.

Aktualnie upadłość konsumencka dotyczy także tych dłużników, którzy doprowadzili do swojej sytuacji na skutek umyślnych działań, ale w ich przypadku stosowane są inne warunki spłaty zobowiązań.

Upadłość konsumencka – jak przygotować wniosek?

By możliwa była upadłość konsumencka, konieczny jest wniosek o upadłość konsumencką. Można przygotować go także samodzielnie – wniosek oraz porady dotyczące jego wypełnienia można znaleźć obecnie także przez internet.

We wniosku należy wpisać informacje dotyczące między innymi posiadanego zadłużenia oraz składników majątku.

Można skorzystać wtedy także z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego. Specjalista posiadający szeroką wiedzę będzie mógł zasugerować najlepsze rozwiązania w ramach bankructwa konsumenta.

Jak przebiega upadłość konsumencka?

Po złożeniu wniosku sąd bada go pod kątem poprawności, a potem rozpatruje go. Następnie, gdy sąd zgadza się na bankructwo konsumenta, opracowywany jest odpowiedni plan spłaty oraz oddłużenia.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że upadłość konsumencka nie oznacza, że wszystkie długi są anulowane. Plan spłaty zakłada oddanie długów wierzycielom – także ze składników majątku dłużnika podlegających sprzedaży. Odpowiedzialny jest za to syndyk.

Jednocześnie plan oddłużania nie może naruszać praw dłużnika, dlatego też nadal ma on prawo do zatrzymania niezbędnego mu mienia. W przypadku, gdy konieczne jest zlicytowanie nieruchomości, w takim przypadku dłużnikowi przysługują także środki na wynajem mieszkania na okres 12-24 miesięcy.

Sąd może jednak orzec umorzenie części zadłużenia. Dotyczy to sytuacji, gdy sytuacja osobista dłużnika jest tak zła, że nie ma on możliwości dokonywania jakichkolwiek spłat swoich wierzycieli.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest szansą dla tych dłużników, którzy mają wysokie długi i chcą jednocześnie uchronić się przed konsekwencjami egzekucji komorniczej. Ogłoszenie bankructwa jest w tym przypadku korzystniejszym rozwiązaniem.

Możliwość komentowania Na czym polega upadłość konsumencka? Kto może ją ogłosić? została wyłączona